• Ανάπτυξη τρισδιάστατου εικονικού εξομοιωτή πτήσης σε περιβάλλον iPhone.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μιρζογιάν, Βαγκράμ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-12-2010
    Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία ενός τρισδιάστατου παιχνιδιού τύπου Flight Simulator σε περιβάλλον iPhone με χρήση iPhoneSDK Xcode και μιας game – engine όπως SIO2, Unity 3D, Stone 3D κλπ. Τα γραφικά του ...