• Σχεδίαση κεραιών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πρεντάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρεδάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Σε αυτήν την εργασία, στόχος και σκοπός του σπουδαστή είναι η μελέτη ανάλυση, και λεπτομερής περιγραφή των χαρακτηριστικών των 6 ωασικών ειδών κεραιών. Πιο συγκεκριμένα, τα έξι αυτά είδη έχουν ώς εξής: Microstrip Antenna, ...