• Οικοτουρισμός και αειφορία-Η ανάπτυξη τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζαγορίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ασπιώτης, Γιώργος-Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να αναλύσει και να περιγράψει την έννοια του οικοτουρισμού και της αειφορίας και να προσδιορίσει το πώς αυτή η ιδέα σχετίζεται με τις επιχειρήσεις, τον τουρίστα, το κράτος, τις ...