• Ρομποτικά χειρουργικά συστήματα (da Vinci, Zeus, Hermes). Προβλήματα και προοπτικές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
    Συγγραφείς: Χισάρογλου, Δέσποινα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρακάκης, Αντώνιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η περιγραφή και σύγκριση των ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων με έμφαση στα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα da Vinci, Zeus και Hermes, καθώς και τα προβλήματα και οι προοπτικές που ...