• Μελέτη της χλωρίδας ενός βιολογικού, ενός συμβατικού και ενός εγκαταλελειμμένου ελαιώνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Τζανέλλη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κολλάρος, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές όσων αφορά την βιοποικιλότητα της χλωρίδας σε τρεις ελαιώνες, οι οποίοι δέχονται διαφορετικές επεμβάσεις ως προς τον τρόπο καλλιέργειας. Στους ...