• Εκπαίδευση προσωπικού. Κόστος ή επένδυση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Στυλιανός, Νίκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
    Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση διοίκησης των προσωπικού που στηρίζεται στην «αφοσίωση» παρά στην παραδοσιακή προσέγγιση του «ελέγχου». Είδαμε ότι για να συμβάλει ο εργαζόμενος, με τον καλύτερο τρόπο, στην ...