• Η λειτουργία και ρύθμιση του factoring στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Μιχαηλίδη, Ιωάννα-Γεωργία; Fragkouli, Aikaterini
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
    Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο θεσμός του factoring ή σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα οι λειτουργίες και η ρύθμισή του κατά το εγχώριο και το διεθνές ...