• Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική, η εξέλιξη και απορρόφηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (ΚΠΣ) μέχρι και σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παλιουδάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλλέργη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-12-2011
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης που εφαρμόστηκαν στον Ελλαδικό χώρο . Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται μια σύντομη ...
 • Μόνωση κραδασμών. Ανάλυση και έλεγχος της κίνησης δονούμενων μηχανικών συστημάτων με μοντέλα πολλών βαθμών ελευθερίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
  Συγγραφείς: Πασχάλης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σηφάκης, Μηνάς
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2008
  Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του τρόπου ταλάντωσης στερεών συστημάτων πολλών βαθμών ελευθερίας και η μελέτη παθητικών μεθόδων για τον περιορισμό της μετάδοσης κραδασμών σε γειτονικές κατασκευές και την ελάττωση του ...