• Ανάπτυξη διαδραστικού συστήματος ομαδικής μουσικής εκτέλεσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος, Νικόλας
    Επιβλέπων καθηγητής: Πασχαλίδου, Στυλιανή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-12-2012
    Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός ομαδικού διαδραστικού μουσικού συστήματος, το οποίο θα μεταφράζει την κίνηση και την εκφραστικότητα των ολόσωμων κινήσεων των χρηστών του σε ήχο και μουσική. Εκτός από ...