• Ανθεκτικότητα αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών σε αντιβιοτικά & μυκητοκτόνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατρίκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-01-2012
  Σ'αυτήν την πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η συγκέντρωση των ερομεταφερόμενων μικροοργανισμών και των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων στον αέρα περιβάλλοντος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.Οι μικροοργανισμοί που ...
 • Ανθεκτικότητα αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών σε μόλυβδο και υδράργυρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μόσιος, Σπυρίδων; Μπέης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-10-2011
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η ανάπτυξη και η αντοχή των αερομεταφερόμενων ζώντων μικροβίων (ετερότροφα βακτήρια , ακτινοβακτήρια και μεσόφιλοι μύκητες), παρουσία συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων (ανόργανο μόλυβδο και υδράργυρο). ...
 • Μελέτη ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και βαρέα μέταλλα αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Νικηφόρου, Όλγα; Κύκνα, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-01-2014
  Στόχος της πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη της ανθεκτικότητας των αερομεταφερόμενων μικροοργανισμών (ετερότροφα βακτήρια, μύκητες) σε αντιβιοτικά (στρεπτομυκίνη, κυκλοεξιμίδιο) και σε βαρέα μέταλα (ανόργανος μόλυβδος, ...
 • Μοριακή ταυτοποίηση απομονώσεων του βακτηρίου Dickeya spp. από πατάτα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παγουλάτου, Μαριάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γκούμας, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-12-2011
  Το Dickeya solani (δόκιμη ονομασία), είναι ένα αναδυόμενο, έντονα μολυσματικό παθογόνο βακτήριο, το οποίο προσβάλλει κυρίως φυτά πατάτας προκαλώντας τεράστιες απώλειες στην παραγωγή. Πρόκειται για αρκετά συγγενικό είδος ...
 • Νερό και υδατογενείς λοιμώξεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τσότσου, Ευδοξία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-04-2008
  Το νερό είναι το πιο σημαντικό αγαθό για τον άνθρωπο, αλλά και το πιο επικίνδυνο όταν σε αυτό δεν λαμβάνονται μέτρα για την μικροβιολογική καθαρότητα του. Η εργασία αυτή περιέχει εφτά κεφάλαια που αναφέρονται σε βασικά ...
 • Προσδιορισμός μικροβιακού φορτίου σε αεροζολ σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καρρά, Στυλιανή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα πτυχιακή μελετήθηκαν τα βιολογικής προέλευσης αιωρούμενα σωματίδια στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της πόλης των Χανίων. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες με σκοπό τον προσδιορισμό των εκπομπών ...
 • Συσχέτιση μικροβιακού φορτίου και αιωρούμενων σωματιδίων σε αέρια δείγματα αστικού περιβάλλοντος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ραϊση, Λουίζα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-03-2010
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις των ζώντων αερομεταφερόμενων βακτηρίων και μυκήτων και των αιωρούμενων σωματιδίων καθώς και η συσχέτιση μεταξύ τους αλλά και με μετεωρολογικούς παράγοντες.
 • Τεχνικές φωτοκαταλυτικής απολύμανσης νερού και δευτεροβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ρήγα, Δέσποινα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-03-2008
  Θέμα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της μεθόδου ετερογενούς φωτοκατάλυσης για τη μείωση των βακτηριακών πληθυσμών τόσο στο φυσικό νερό όσο και σε υγρά απόβλητα.