• Μελέτη και κατασκευή συσκευής ελέγχου καλωδίων ήχου (Cable tester).

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Πάντος, Χρήστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Πιοτογιαννάκης, Στυλιανός
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-02-2012
    Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός κυκλώματος το οποίο θα πραγματοποιεί έλεγχο ορθής λειτουργίας διαφόρων καλωδίων μεταφοράς ήχου. Η εφαρμογή που θα δημιουργηθεί κατά την εκπόνηση ...