• Καχεξία σε ογκολογικό ασθενή και διατροφική παρέμβαση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ρωμανίδου, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-09-2015
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία (3) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προσδιορισμός της καρκινικής καχεξίας, τα στάδια της, τα συμπτώματα της, την κλινική της εκδήλωση, τα εργαλεία καθώς και τους ...