• Οι νέες τεχνολογίες ως παράγοντας της αφοσίωσης των πελατών στον τραπεζικό τομέα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αναστασιάδης, Χριστόφορος; Μπέκα, Σωτηρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2009
  Στην εργασία μας το αντικείμενο έρευνας είναι οι ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες και κατά πόσο αυτές μέσω της ικανοποίησης πετυχαίνουν την ζητούμενη αφοσίωση των πελατών που επιδιώκουν οι Τράπεζες. Αποφασίσαμε αρχικά να ...