• Ανάπτυξη εφαρμογής για επιχείρηση συντήρησης φίλτρων καθαρισμού νερού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καλαφατάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Χατζάκης, Ηλίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2012
  Το αντικείμενο της Πτυχιακής Εργασίας είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για την εξυπηρέτηση αναγκών εταιρίας φίλτρων νερού. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης πωλήσεων και συντηρήσεων φίλτρων νερού. Πιο συγκεκριμένα οι ...
 • Διαχείριση στόλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ποδιάς, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-01-2009
  Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εφαρμογής διαχείρισης στόλου και πιο συγκεκριμένα μιας εφαρμογής, στην οποία ο χειριστής της εφαρμογής μπορεί να διαχειρίζεται τις ...