• Οι νέες τάσεις και η συμπεριφορά των καταναλωτών στο χώρο του ημερήσιου τύπου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Πάντος, Λάμπρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνάκη, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-01-2012
    Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να μελετήσει τις νέες τάσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών στο χώρο του ημερήσιου τύπου. Συγκεκριμένα επιθυμεί να διερευνήσει εάν ο καταναλωτής σήμερα προτιμά και εμπιστεύεται τον ...