• Μελέτη φράγματος Βαλσαμιώτη νομού Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδωράκη, Μαριαλένα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ηλίας; Σούπιος, Παντελής; Καλησπέρη, Δέσποινα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2009
  Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά το φράγμα Βαλσαμιωτη του Νομού Χανίων , το οποίο θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Κρήτης. Η πτυχιακή παρουσιάζει το ιστορικό της μελέτης και της ...
 • Οικονομοτεχνική μελέτη μικρού υδροηλεκτρικού έργου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μοσχοβίτης, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίγιαννης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2013
  Η παρούσα πτυχιακή αναφέρεται στην οικονομοτεχνική ανάλυση του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Σμοκόβου. Αξιολογείται η οικονομική απόδοση των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και διερευνάται η οικονομική αποδοτικότητα μιας ...
 • Σεισμική απόκριση φράγματος Βαλσαμιώτη (Χανιά) με την χρήση εδαφικού θορύβου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Ουρανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μωυσίδη, Μαργαρίτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-10-14
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σεισμική απόκριση του φράγματος Βαλσαμιώτη με την χρήση εδαφικού θορύβου. Οι καταγραφές εδαφικού θορύβου έγιναν στην στέψη καθώς και στην βάση θεμελίωσης στο Βόρειο και Νότιο αντέρεισμα ...