• Ηλεκτρονικό επιχειρείν και εμπόριο με εμπλοκή διαδικτύου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Λεπέτσου, Χριστίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκη, Δέσποινα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2009
    Η εργασία αυτή εκπονήθηκε ύστερα από συστηματική επεξεργασία πηγών που αφορούν συγκεκριμένη βιβλιογραφία σχετική με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, e-Marketing, e-Commerce, την ανάλυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την ...