• Ανάπτυξη συστήματος παραγγελιοληψίας βασισμένο στο διαδίκτυο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπεϊνόγλου, Παναγιώτα; Χριστοδουλάκη, Ζαφειρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-07-2008
    Oι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις λόγω του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που προκύπτει από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Η διείσδυση του Internet σε προσωπικά ...