• Εξόρυξη λιγνίτη και αποκατάσταση εδαφών στον νομό Κοζάνης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπαοικονόμου, Χαράλαμπος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2010
    Με την παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια καταγραφής και μελέτης των μεθόδων εξόρυξης λιγνίτη και αποκατάστασης ορυχείων του λιγνιτικού κοιτάσματος στον νομό Κοζάνης. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο εξοφλημένο ορυχείο ...