• Συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παππάς, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-02-2016
    Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη των συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, ο οποίος διαχωρίζεται στα ηλεκτρονικά μέτρα υποστήριξης, ηλεκτρονικά αντίμετρα και ηλεκτρονικά μέτρα προστασίας