• Η λειτουργία και ρύθμιση του factoring στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μιχαηλίδη, Ιωάννα-Γεωργία; Fragkouli, Aikaterini
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-22
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο θεσμός του factoring ή σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα οι λειτουργίες και η ρύθμισή του κατά το εγχώριο και το διεθνές ...
 • Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδρουλιδάκη, Γαλάτια
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-14
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα της πρακτορείας των επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Για την ολοκλήρωση της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε η δευτερογενής έρευνα, η οποία περιλαμβάνει την βιβλιογραφία, ...