• Συσχέτιση του τζόγου με αυτοκτονικές σκέψεις και απόπειρες αυτοκτονίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Γαβαλά, Ιωάννα; Κυμιώνη, Μαρία; Μορφέση, Διαμάντω
  Επιβλέπων καθηγητής: Διαλυνάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14-07-2015
  Σκοπός της πτυχιακής μας είναι να εξετάσουμε, αν η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις και απόπειρες αυτοκτονίας. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, στο θεωρητικό ...
 • Χρηματοδότηση εταιρειών μέσω Χ.Α.Α. Τυχερά παιχνίδια (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φιλίππου, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κοσμάς
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-05-2012
  Παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των (ΟΠΑΠ, VIVERE, INTRALOT) για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την δυνατότητα χρηματοδότησης τους μέσα από αυτό