• Ανάπτυξη εφαρμογής flash για τα Μαθηματικά Γ’ Δημοτικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σταυρόπουλος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-12-2014
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία κληθήκαμε να αναπτύξουμε ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων των Μαθηματικών για παιδιά της τρίτης τάξης του δημοτικού. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η τεχνολογία έχει επηρεάσει την ζωή μας σε όλους ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής Flash για τη Γεωγραφία ΣΤ’ Δημοτικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χουΐρη, Μαριάνθη; Χουΐρη, Φαίδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2015
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η αφομοίωση των σχολικών γνώσεων μέσω της ηλεκτρονικής διδασκαλίας. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση επιτυγχάνεται με την υλοποίηση ενός παιχνιδιού που έχει σαν βασικό στόχο του ...
 • Ανάπτυξη εφαρμογής flash για τη Φυσική Ε’ Δημοτικού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μαρινάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-04-2015
  Στην εποχή στην οποία ζούμε η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Ένας από τους χώρους που έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται τις αμέτρητες δυνατότητες της τεχνολογίας, είναι και ο χώρος της ...
 • Εκμάθηση νεοελληνικής γλώσσας Β’ δημοτικού μέσω Flash.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργακοπούλου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Μάλαμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2012
  Σήμερα που οι υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλλει κυριολεκτικά στην ζωή μας, όλο και περισσότερες εφαρμογές αγγίζουν κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, συνεπώς και την εκπαίδευση. Ολοένα και περισσότερες ...
 • Η παιχνιδοποίηση στην εκπαίδευση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αλεβίζος, Χρυσοβαλάντης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσιλιμπώκος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-10
  Η παιχνιδοποίηση παρουσιάζεται σαν μια από τις πλέον αξιοσημείωτες τεχνολογικές εξελίξεις. Έχει ήδη διεισδύσει στον τομέα των επιχειρήσεων και τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία στον τομέα της εκπαίδευσης. ...