• Κηποτεχνική διαμόρφωση συγκροτήματος κατοικιών 5.639,50 τ.μ. σε παραθαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γυπάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-06-2009
  Στην εργασία που ακολουθεί αναφέρεται η «Κηποτεχνική δι- αμόρφωση συγκροτήματος κατοικιών 5.639,50 τ.μ. σε παραθαλάσ- σια περιοχή στο Λουτράκι Χανίων». Ο τίτλος «Κηποτεχνική διαμόρφωση» υποδηλώνει ένα σαφές νόημα για τον ...
 • Μελέτη και κατασκευή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης κήπων και πάρκων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Χιωτάκης, Ηλίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2010
  Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό την ανάλυση των σημερινών δεδομένων όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της άρδευσης κήπων και πάρκων με σύγχρονες μεθόδους. Στις σύγχρονες κοινωνίες ένα σημαντικό κριτήριο ποιότητας ζωής, αποτελεί ...
 • Μελέτη περιβάλλοντος χώρου πέντε στρεμμάτων κατοικίας στην περιοχή Βουτών Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μπούγιας, Αντώνιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκη, Χρυσή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-03-2010
  Στην σημερινή εποχή η αρχιτεκτονική τοπίου θεωρείται αναγκαία για να αποκτήσει ποιότητα η καθημερινή μας ζωή, με τη δημιουργία και τη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων και χώρων πρασίνου, διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της ...
 • Μελέτη περιβάλλοντος χώρου συγκροτήματος κατοικιών στην περιοχή Άνω Ασίτες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Παναγιωτακής, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιακάκης, Μανώλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-01-2009
  Αρχιτεκτονική τον Τοπίου είναι η Επιστήμη και η Τέχνη που έχει σαν βασική της λειτουργία να δημιουργεί και να διατηρεί την αισθητική στον άμεσο περιβάλλοντα ανοικτό χώρο της ανθρώπινης κατοικίας, της γειτονιάς, της πόλης, ...
 • Σχεδίαση περιβάλλοντος χώρου οικίας στην Αττική με μεσογειακά φυτά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κοντού, Ξένια
  Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκη, Χρύσα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2008
  Σκοπός αυτής της πτυχιακής μελέτης αποτελεί η διαμόρφωση ενός αστικού κήπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών του αλλά και τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης εποχής και τις ανάγκες που αυτός ο κήπος θα εξυπηρετεί. Μέσω ...