• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι του δικτύου φύση 2000 στην κεντρική Μακεδονία.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Δαμακούδης, Παναγιώτης
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-15
    Παρουσίαση των περιοχών Natura 2000 της κεντρικής Μακεδονίας και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα.