• Ποιοτικός έλεγχος κατά την παραγωγική δαδικασία παγωτού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Ιωακειμίδη, Σουζάνα; Γιανκούλωφ, Ηλίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τον ποιοτικό έλεγχο κατά την παραγωγική διαδικασία παγωτού. Σκοπό έχει την διερεύνηση, της προετοιμασίας παγωτού ως τροφίμου, της βιομηχανικής παραγωγής παγωτού, της εφαρμογής και λειτουργίας ...