• Διαδραστική βάση δεδομένων ως διαγνωστικό εργαλείο για την αναγνώριση εχθρών των καλλιεργούμενων φυτών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΓΕΠ), Τμήμα Γεωπονίας
  Συγγραφείς: Λιανάκης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Ψειροφωνιά, Παναγιώτα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-11-12
  Οι εχθροί των καλλιεργειών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ποσοτικής και ποιοτικής υποβάθμιση της παραγωγής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων για τους παραγωγούς, ενώ δημιουργείται η αναγκαιότητα ...
 • Πιστοποίηση ταυτότητας (authentication) χρηστών ασύρματου τοπικού δικτύου wlan.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κρεμμυδάς, Νέστορας
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2008
  Στην ασφάλεια υπολογιστών, η επικύρωση (Authentication) είναι η διαδικασία για να ελεγχτεί η ψηφιακή ταυτότητα του αποστολέα μιας επικοινωνίας, όπως παραδείγματος χάριν ένα αίτημα για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο. Ο αποστολέας ...
 • Ταυτοποίηση βιοτύπων ελληνικών πληθυσμών του εντόμου Bemisia tabaci (ημίπτερα: Aleyrodidae) με μοριακές τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πολυχρονάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαγκαράκου, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-02-2011
  Ο αλευρώδης του καπνού Bemisia tabaci Gennadius (Hemoptera: Aleyrodidae), είναι ένας από τους κυριότερους εντομολογικούς εχθρούς πολλών καλλιεργειών σε ολόκληρο τον κόσμο και είναι παράσιτο των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών ...