• Υλοποίηση αλγορίθμων σε Hardware για επιτάχυνση της λειτουργίας τους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Τρούλη, Γεωργία-Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κορνάρος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
    Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του χρόνου εκτέλεσης υπολογιστικά χρονοβόρων αλγορίθμων με τη χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων σχεδίασης ενσωματωμένων συστημάτων. Επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του ...