• Απασχόληση στην Ελλάδα και την Ε.Ε. μετά την κρίση του 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Βουράκης, Χρήστος; Μπότης, Μιχάλης; Πανολιάσκος, Χρήστος; Πατελάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-09-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να παρουσιάσει τις αλλαγές στον τομέα της Απασχόλησης στην Ελλάδα αλλά Ε.Ε μετά την παγκόσμια κρίση έως σήμερα. Ως θέμα παρουσιάζετε πολύ ενδιαφέρον διότι η χωρά από το 2008 ...
 • Μισθοδοσία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Καλλιόπη; Τσεντελιέρου, Πάτρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σφακιανάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-01-2013
  Σήμερα οι λογιστές, εκτός από τα σύγχρονα συστήματα λογιστικής, οφείλουν να γνωρίζουν και όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη φοροτεχνική και εργατική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των Εργατικών Νόμων. Τους ...
 • Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και συμβάσεις εργασίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μποτζάκη, Εριήνη Σοφία; Ντζούνου, Ελένη Γρηγορία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπίμπα, Εμμανουέλα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-07-2014
  Στην εργασία μας θα αναφερθούμε, στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στις συμβάσεις εργασίας που είναι θέμα ιδιάζουσας σημασίας στις μέρες μας. Θα ξεκινήσουμε με τις συμβάσεις εργασίας και τα είδη τους, θα ...