• Οργανωσιακή ατμόσφαιρα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βαβουράκη, Ελένη; Κιαγιά, Μαγδαληνή
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-11-2012
  Σε όλες τις οικονομικά αναπτυγμένες χώρες έχει αναγνωριστεί σαν δεδομένο ότι η οικονομική πρόοδος δεν εξαρτάται μόνο από την συσσώρευση κεφαλαίων και ειδικευμένης εργασίας, αλλά και από την ικανότητα του σωστού συνδυασμού ...
 • Παραγωγικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γαγάνη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η σύνδεση των εννοιών της παραγωγικότητας της έρευνας και ανάπτυξης της καινοτομίας και των επιχειρηματικών αποδόσεων στο πλαίσιο της ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. ...
 • Υποκίνηση εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ζέλεβα, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Πιτσούλη, Εσθήρ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-11-2012
  Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη της την καθοριστική σημασία και τα σημαντικά οφέλη της αποτελεσματικής υποκίνησης του εργατικού δυναμικού μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Οι ...