• Εργασιακές συγκρούσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βλαχάκη, Χαρούλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-01-2009
  Κάθε τυπική οργάνωση για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων της, βασίζεται σε συγκεκριμένα συστήματα και διαδικασίες. Ένας καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη των στόχων της, είναι η συμπεριφορά των εργαζομένων, ...
 • Οργανωτική δομή και εργασιακή συμπεριφορά. Η οργάνωση των επιχειρήσεων /οργανισμών ως προσδιοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς και της αποτελεσματικότητας των εργαζομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαντζανά, Αθηνά
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιωργάκης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από το πόσο σωστά αναπτύσσει και διατηρεί τους συντελεστές παραγωγής του. Για μια επιχείρηση ο βασικότερος συντελεστής παραγωγής είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Είναι τόσο σημαντικό λοιπόν ...
 • Πως το εργασιακό περιβάλλον επηρεάζει την απόδοση και συμπεριφορά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γούβα, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλανάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2013
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του όρου «εργασιακό περιβάλλον» και πως αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά και την απόδοση των εργαζομένων μέσα σε μια επιχείρηση. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύεται το ψυχοκοινωνικό ...