• Εξαρτημένη εργασία, μισθολογικές-ασφαλιστικές-εργατικές υποχρεώσεις του εργοδότη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καρακωνσταντή, Φωτεινή; Μαρινάκη, Αικατερίνη-Αντωνία; Μωυσιάδου, Βασιλική
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-02-01
  Στην εν λόγω εργασία αναλύεται η έννοια της εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα θα εξεταστεί το πως λειτουργεί στη χώρα μας και τι ισχύει κατά κύριο λόγω σήμερα και ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εργοδοτών ...
 • Λύση της εργασιακής σχέσης: θεωρητική εξέταση και νομολογιακή πρακτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Νιπυράκη, Αλεξάνδρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσαντηράκη, Σοφία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2008
  Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ως διαρκής ενοχική σύμβαση που είναι ρυθμίζεται από τους ίδιους, κατ’αρχήν, γενικούς κανόνες που ρυθμίζουν και κάθε άλλη διαρκή ενοχική σύμβαση. Κατά συνέπεια, και το θέμα της λύσης της ...
 • Νέες εργασιακές σχέσεις και η αποτελεσματικότητά τους στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Στιβακτάκη, Κλειώ; Τσεντούρου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαυρίδης, Παύλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2013
  Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις που εφαρµόζονται στην Ελλάδα σήµερα καθώς και το κατά πόσον συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στο πρώτο µέρος της εργασίας γίνεται γνωστή η έννοια των ...
 • Οι εργασιακές αλλαγές και η απεικόνισή τους μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις: Πώς και σε ποια κατεύθυνση οι μεταβολές αυτές έχουν επηρεάσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς επίσης και το βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πετράκη, Άννα Μαρία; Σερμετζιάδη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριάρχης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-11-2015
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται όλες οι τροποποιήσεις και οι εργασιακές αλλαγές που έγιναν κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και οι το πώς έχουν αυτές επηρεάσει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς ...
 • Οι μεταβολές στην εργατική νομοθεσία με τον Ν.4488/2017.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σηφάκη, Μαρίνα; Σχοιναράκη, Αθανασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-24
  Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τα εργασιακά ζητήματα. Γίνεται συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση στις εργασιακές σχέσεις. Ακόμη, γίνεται εκτενής αναφορά στις ...
 • Τα εργασιακά δικαιώματα της εποχής του μνημονίου. Μελέτες περίπτωσης η αγορά εργασίας του Ηρακλείου και η αγορά εργασίας του Ρεθύμνου Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαλλιωτάκη, Ειρήνη; Σκεπασιανού, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2015
  Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σήμερα στην αγορά εργασίας του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου Κρήτης. Πραγματοποιήσαμε πρωτογενή έρευνα ...