• Πλασμονικές φωτοβολταϊκές διατάξεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κουντουράκης, Παντελής
    Επιβλέπων καθηγητής: Κυμάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-05-2012
    Η συνεχής αύξηση των ενεργειακών αναγκών παγκοσμίως έχει οδηγήσει στην μείωση των φυσικών πόρων. Το γεγονός αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να αναζητούνται νέες εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως η αιολική, η ηλιακή, η γεωθερμία ...