• Σύνθεση νανοδομών ZnO και μελέτη της φωτοαγωγιμότητάς τους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μηλιώνης, Παναγιώτης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-12-2010
    Σκοπός της εργασίας αυτής είναι χρησιμοποιώντας το οξείδιο του ψευδαργύρου ( ZnO) σε χαμηλές θερμοκρασίες να κάνουμε εναπόθεση του υλικού αυτού πάνω σε δείγματα από γυαλί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εναπόθεσης sol-gel και ...