• Καταγραφή ιστορικών στοιχείων και επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων Μ. Σ. Χανίων περιόδου 1933-1940.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Γαλάνης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λέκκας, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-06-2010
    Βασικό αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της θέσης και της ιστορίας λειτουργίας, καθώς και η επεξεργασία των μετεωρολογικών δεδομένων του Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ...