• Η λειτουργία του all inclusive σήμερα. Οι επιρροές του θεσμού εντός και εκτός των ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Δραμουντανής, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-22
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την μορφή τουρισμού που είναι το all inclusive και εντοπίσαμε προβλήματα και λύσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερθήκαμε σε έννοιες του τουρισμού όπως τι είναι τουριστικό προϊόν και υπηρεσίες ...
 • Μία κριτική ανάλυση του συστήματος all-inclusive στα ελληνικά ξενοδοχεία, με μελέτη περίπτωσης το νησί της Ρόδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
  Συγγραφείς: Ζουρούδη, Σοφία-Τσαμπίκα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριχάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-11
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει κριτικά το μοντέλο all-inclusive, μια σύγχρονη τάση στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά του μοντέλου, στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ...
 • Ξενοδοχεία και All-Inclusive: η περίπτωση κατοίκων της Ρόδου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
  Συγγραφείς: Ρίζου, Λαουρίν
  Επιβλέπων καθηγητής: Αυγελή, Βασιλική
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-24
  Η παρούσα ερευνητική εργασία σκοπεύει στη διερεύνηση της συμπεριφοράς, των παραγόντων και των κινήτρων των Ροδιτών τουριστών κατά την επιλογή πακέτων διακοπών all-inclusive. Στόχος αυτής, είναι ο προσδιορισμός των μεταβολών ...