• Ανίχνευση πόνου μέσω της ανάλυσης βιοσημάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-12
  Ο πόνος είναι μια σύνθετη και υποκειμενική εμπειρία. Η ικανότητα έγκυρης ανίχνευσής αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην εκτίμηση της υγείας των ασθενών στην ιατρική κοινότητα. Οι κύριες προσεγγίσεις για την εκτίμηση του πόνου ...
 • Αντίληψη των νοσηλευτών της Κρήτης σχετικά με τον πόνο που βιώνει ο ασθενής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μανούσακα, Αλεξάνδρα; Μπακάλη, Ευαγγελία; Ουέρα, Αριάνε
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαχνάκης, Μανώλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
  Ο πόνος ορίζεται ως μια αισθητηριακή κατάσταση με δυσάρεστη συναισθηματική χροιά. Πρόκειται για μια υποκειμενική εμπειρία, την οποία βιώνει επακριβώς μόνο το ίδιο το άτομο που πονά ενώ κάθε τρίτος τον αντιλαμβάνεται ...
 • Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με ρευματικά νοσήματα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σταματάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλασιάδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-11-04
  Εισαγωγή: Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την ποιότητα ζωής σε έναν ασθενή με ρευματικά νοσήματα όπως η απουσία πόνου, η καλή ποιότητα ύπνου, η διατήρηση της σεξουαλικής δραστηριότητας, η έλλειψη ...
 • Αξιολόγηση του πόνου σε ογκολογικούς νοσηλευόμενους ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Βασιλική; Ανυψητάκη, Δέσποινα; Αραβιάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-04
  Εισαγωγή: Ο πόνος σε ογκολογικούς ασθενείς αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής τους και απαιτεί άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Σκοπός: Σκοπός της ...
 • Γνώσεις και στάσεις των τελειόφοιτων φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λιάκου, Αικατερίνη; Λουκάκη, Αικατερίνη; Σωπασή, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-07-2009
  Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση των γνώσεων και της στάσης που κρατούν τελειόφοιτοι σπουδαστές νοσηλευτικής απέναντι στον πόνο.
 • Διερεύνηση συχνότητας εμφάνισης μυοσκελετικών παθήσεων στο νοσηλευτικό προσωπικό σε δημόσιο νοσοκομείο της νήσου Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Λούλη, Έλντα; Τζενγκίζ, Εσρά
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-15
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Νοσηλευτική ως επάγγελμα αποδεικνύεται να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό για το μυοσκελετικό σύστημα. Οι μυοσκελετικές παθήσεις, που προκαλούνται κατά της εκτέλεση των νοσηλευτικών διεργασιών, είναι από ...
 • Ο νοσηλευτής/τρια στην αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Γαρμπιδάκη, Αννα; Ζαχαριουδάκη, Αικατερίνη; Ζαχαριουδάκη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Στέλιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σήμερα υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη τάση προς τον ολισμό στην φροντίδα της υγείας. Αυτό εμπεριέχει και το σκεπτικό ότι το όλον, στην ανθρώπινη φύση, είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους μερών και οι νοσηλευτές ...
 • Ολιστική νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενών με χρόνιο πόνο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Καλογεράκη, Δήμητρα; Σαββίου, Παρασκευή
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιλανάκη, Αικατερίνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο σκοπός της εργασίας μας ήταν να διερευνήσουμε το βαθμό ενημέρωσης του νοσηλευτικού προσωπικού με σύγχρονες και επαρκείς γνώσεις σχετικά με το πρόβλημα του πόνου, τις συμβατικές και εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας του ...
 • Πόνος: Μικρές προσεγγίσεις σε θέματα που τον αφορούν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Νικητάκη, Πηνελόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοτζαμπασάκη, Θεονύμφη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο πόνος είναι ένα αίσθημα, το οποίο αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενώ παίζει καθοριστικό, αρνητικό ρόλο στις παθολογικές μορφές του, πάνω στην πορεία της ζωής μερικών πασχόντων. Γίνεται ...
 • Στάσεις - απόψεις νοσηλευτών για την αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βασιλάκη, Αννα; Περάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μερκούρης, Αναστάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-07-2009
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις των νοσηλευτών σε θέματα που σχετίζονται με τον καρκινικό πόνο. Διότι, είναι προφανές ότι οι νοσηλευτές με επαρκείς γνώσεις αξιολόγησης και αποτελεσματικής ...
 • Στάσεις και αντιλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού απέναντι στον πόνο και παράγοντες που τις επηρεάζουν.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Σταγάκη, Στυλιανή; Φουσιάνης, Αναστάσιος; Χριστοδουλάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ροβίθης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-09
  Το φαινόμενο του πόνου έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως. Η πληθώρα των επιστημονικών μελετών αποδεικνύει τη δυσκολία επακριβούς ορισμού της έννοιάς του, λόγω της πολυπλοκότητας ...