• Η στρατηγική μάρκετινγκ διεθνών περιοδικών στην Ελλάδα και ο βαθμός προσαρμογής στην εγχώρια αγορά.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Πανταζοπούλου, Ιουλία-Μαρία; Πανταζόπουλος, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ταβλαδάκη, Δέσποινα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2014
    Βασικός σκοπός στη παρούσα εργασία, έγκειται στην παράθεση και ανάλυση των μεθόδων και στρατηγικών Μάρκετινγκ Διεθνών Περιοδικών στην Ελλάδα κα στο βαθμό προσαρμογής τους στην εγχώρια αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ...