• Μελέτη ανάπτυξης υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 5ΜW στο Σ.Η.Ε. Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Κακαράντζας, Ευάγγελος
    Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται σύγκριση δύο μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζουμε την περίπτωση που έχουμε αιολικά και αντλησιοταμίευση και στη δεύτερη μέθοδο φωτοβολταϊκό πάρκο ...