• Καταχώριση στοιχείων και αξιολόγηση εκτάκτων εκπαιδευτικών του ΕΠΠ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Οικονομόπουλος, Νίκος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βαρδιάμπασης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η εργασία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια των αναγκών του τμήματος "Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων" Α.Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, με σκοπό την εξομάλυνση της διαδικασίας υποβολής, αξιολόγησης αιτήσεων και καταχώρησης ...