• Το qualification πρόβλημα στη ρομποτική.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-03-2012
    Στην παρούσα εργασία μελέτησα το qualification πρόβλημα στη ρομποτική. Το πρόβλημα αυτό είναι ευρύτερο και εμφανίζεται σε πολλές περιοχές τις πληροφορικής. Όπως είναι η ρομποτική, η τεχνολογία λογισμικού, οι βάσεις δεδομένων ...