• Χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε ξενοδοχειακές μονάδες της Θήρας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
    Συγγραφείς: Δαμίγου, Μαρία-Αυγερινή
    Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2015
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και η χρήση τους στις επιχειρήσεις γενικότερα και στα ξενοδοχεία ειδικότερα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει εννοιολογική προσέγγιση του όρου ...