• Χρήση συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Πετρομανωλάκη, Στέλλα; Ριφουνά, Φωτεινή
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκη, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-03-2012
    Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε με το θέμα της χρήσης των συστημάτων ποιότητας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από έξι κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο αφορά το εισαγωγικό σημείωμα, ...