• Δοσιμετρία ακτινοβολίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Πλουμιστάκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Καπετανάκης, Ελευθέριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-23
    Στην συγκεκριμένη εργασία, γίνεται περιγραφή διαφόρων ειδών ανιχνευτών ακτινοβολίας καθώς και κάποιων εμπορικών παραδειγμάτων που υπάρχουν στην αγορά.