• Πρωτόκολλα κινητής τηλεφωνίας: από το GSM στα δίκτυα 4ης γενιάς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ταμπουρατζής, Μανόλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-05-2011
    Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των βασικότερων πρωτοκόλλων κάθε «γενιάς» στην κινητή τηλεφωνία. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται ιστορικά στοιχεία και επιγραμματικά τα αρχικά πρωτόκολλα που ...