• Μηχανοργάνωση μεσιτικού γραφείου.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κοντοράβδης, Αλέξιος-Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2011
    Σκοπός της συγκεκριμένης πτυχιακής είναι η δημιουργία μίας ιστοσελίδας μεσιτικού γραφείου, με τη δυνατότητα συνεργασίας με εξωτερικό πρόγραμμα της Orbit το οποίο χρησιμοποιεί ήδη η επιχείρηση για την αποθήκευση δεδομένων. ...