• Ανάλυση και αξιολόγηση των ειδικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Οικονομικών για την φορολογία ακινήτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κωνσταντακόπουλος, Θεόδωρος; Λουκαδάκης, Αριστείδης; Νικηφόρος, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία-Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2013
  Ένα μέτρο που επέβαλλε το κράτος με σκοπό να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, ήταν η επιβολή φόρου στα ακίνητα. Η φορολογία αυτή όμως διαχρονικά είχε πολλές μετατροπές, καθώς έψαχνε να βρει την δικαιότερη ...
 • Διάφοροι φόροι ακίνητης περιουσίας και οι επιπτώσεις τους στην οικονομική δραστηριότητα.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μελάς, Μιχαήλ; Παπασταματίου, Αικατερίνη; Σμπώκου, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-07-13
  Η φορολογία αποτελεί την υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν φόρους στο κράτος. Η σημαντικότερη πηγή δημοσίων εσόδων αποτελείται από τους υποχρεωτικούς φόρους φυσικών και νομικών προσώπων. Σκοπός της επιβολής της είναι ...
 • Έμμεση φορολογία στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σμπυράκη, Αιμιλία; Τράκας, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρυγιαννάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-02-2015
  Ο φόρος αποτελεί αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στον δημόσιο τομέα, μέσο το όποιο θεωρείται μονομερές, δηλαδή μέσο που συνεπάγεται μόνο παροχή από τους ιδιωτικούς προς τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχη ...
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας με τον νόμο 4223/2013. Συγκριτική ανάλυση του νόμου με προγενέστερες μορφές φορολόγησης ακίνητης περιουσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Δαλαΐνας, Δημήτριος; Κουρή, Αλεξάνδρα; Μανδαλενάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Νεονάκη, Φιλία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-07-2012
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, επιχειρείται η σύγκριση των επιβαλλόμενων φόρων επι των δικαιωμάτων στην ακίνητη περιουσία, με αφετηρία το έτος 2010 έως και σήμερα, στην Ελλάδα. Ξεκινώντας απο το Φόρο Μεγάλης Ακίνητης ...
 • Φορολογία ακίνητης περιουσίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαδοπούλου, Αθηνά-Σοφία; Σαρουκιάδου, Χαρίκλεια; Φιλοπούλου, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωστάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-12
  Ο φόρος αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος για ένα κράτος και οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να τον καταβάλουν. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο φόρος διαχρονικά είναι ίδιος αλλά παρουσιάζονται μεταβολές λόγω διαφόρων ...
 • Φορολογία εισοδήματος μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών και φόρος ακίνητης περιουσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Πανάρετάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μπαστάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2010
  Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με τον φόρο εισοδήματος των μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Θα αναφερθούμε στις πηγές και τις κατηγορίες του εισοδήματος, και στους τρόπους ...
 • Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παντελή, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρνελάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας είναι ένας φόρος κατοχής περιουσίας που επιβάλλεται κάθε χρόνο πάνω στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων, με βάση την ονομαστική αξία, τον όγκο ή άλλα χαρακτηριστικά της. Η έννοια ...
 • Φορολογία περιουσίας και κατανάλωσης: Η Ελληνική εμπειρία από το 2005-2013.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ναρλής, Δημήτριος; Ζάχος, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-02-2015
  Η φορολογία είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το κάθε κράτος, τους ειδικούς, αλλά και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά ήδη από την αρχαιότητα, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Η φορολογία στην ουσία είναι το «όπλο» του κράτους ...