• Ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 2010 έως σήμερα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος; Τράκας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλυφιανάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-01-08
  Η χρηματοπιστωτική κρίση που έκανε την εμφάνισή της τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλες χώρες, από το 2007 και έπειτα κυρίως, είχε σημαντικές συνέπειες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού, ο οποίος επλήγη ...
 • Κεφαλαιακή επάρκεια και βιωσιμότητα τραπεζών μετά το 2008.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Νταουντάκης, Στυλιανός; Βακάκης, Στυλιανός
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-05-2015
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της κατάστασης που επικρατεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται ανάλυση ως προς την κεφαλαιακή διάρθρωση και τη βιωσιμότητα των εν λόγω ...
 • Οικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες κερδοσκοπίας τραπεζών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δασκαλάκη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Θαλασσινός, Ελευθέριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 έως και σήμερα εξαιτίας καταστάσεων και γεγονότων που έπαιζαν καθριστικό ρόλο στην πορεία του. Σκοπός της παρούσας εργασίας ...