• Ανάπτυξη εφαρμογής για ανακύκλωση.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Συγγραφείς: Μαυροειδή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-08
  Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας σχεδιάστηκε ένα παιχνίδι, που ο πρωταρχικός του στόχος είναι η εκμάθηση της διαδικασίας της ανακύκλωσης σε παιδιά δημοτικού. Το παιχνίδι περιλαμβάνει δραστηριότητες που περιγράφουν τη ...
 • Ανακύκλωση μεταλλικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λιόλιος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2014
  Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα των αναπτυγμένων χωρών είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Η αύξηση των αποβλήτων προκλήθηκε από την διαρκώς αυξανόμενη συγκέντρωση πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα και ...
 • Ανακύκλωση νερού, επαναχρησιμοποίηση βρόχινου νερού, γκρι και μαύρα νερά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χρηστάκης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-07-09
  Η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αποτέλεσμα της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης σε καθαρό νερό αλλά και η συνεχής μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων λόγω λειψυδρίας. Παρουσιάζεται η διάκριση γκρι και μαύρων νερών ...
 • Ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κοντζίνος, Βασίλειος Η.
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-10-2014
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια πληροφόρησης του αναγνώστη αναφορικά με την ανακύκλωση του αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης ενός αυτοκινήτου στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) του ...
 • Ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδοσούλη, Κυριακή
  Επιβλέπων καθηγητής: Σαββάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2011
  Η ανακύκλωση είναι η επεξεργασία «άχρηστων» υλικών, με σκοπό την δημιουργία νέων προϊόντων. Η ανακύκλωση αποτρέπει τη συνεχή σπατάλη νέων πόρων, μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια. Η ...
 • Αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα οχήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Συγλέτος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-06-2011
  Η πτυχιακή εργασία που παρουσιάζεται με τίτλο «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα», έχει ως στόχο να καλύψει καταρχήν την δική μας ανάγκη για έρευνα, προβληματισμό και ανάδειξη συγκεκριμένων συμπερασμάτων ...
 • Αξιολόγηση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης στο δήμο του Αγ. Δημητρίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Προεστάκης, Φραγκίσκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καλδέρης, Δημήτρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-01-2016
  Η πτυχιακή εργασία έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει τις μεθόδους επεξεργασίας αστικών αποβλήτων καθώς και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, επίσης παρουσιάζει την διαδικασία κομποστοποίησης και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
 • Διαδικασίες Τελικής Διαχείρισης Λευκής Διογκωμένης Πολυστερίνης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Χρηστάκης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-23
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η διαδικασίας διαχείρισης, μετά την ολοκλήρωση του χρήσιμου κύκλου ζωής, της λευκής διογκωμένης πολυστερίνης ή αλλιώς με την αγγλική της ορολογία Expanded Ρoly Styrene (EPS). ...
 • Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πουλής, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-03-21
  Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων» και επιδιώκει να παρουσιάσει τρόπους ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων. Αρχικά, οριοθετείτε η έννοια των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, καθώς και οι ...
 • Επιχειρηματικός σχεδιασμός μονάδας ανακύκλωσης αδρανών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Φρέρης, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-19
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σχεδιάσουμε ένα Business Plan που θα αποτελέσει μέρος της μελέτης για την ίδρυση μιας μονάδας Ανακύκλωσης Ανδρώνων Υλικών δηλαδή των Απόβλητων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων ...
 • Λειτουργία και βιωσιμότητα μονάδας ανακύκλωσης αδρανών υλικών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μέντζος, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σακκάς, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-19
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια βιώσιμη μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης αδρανών υλικών . Τα απόβλητα που προέρχονται από ανασκαφές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις κατασκευών είναι τα βαρέα και ογκώδη απόβλητα ...
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού σε αστικά οικιστικά συγκροτήματα. Περιγραφή του συστήματος επεξεργασίας γκρι και μαύρων νερών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλέξης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-11-07
  Αντικείμενο της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείριση νερού, που αφορά το εισερχόμενο φρέσκο (fresh water), το γκρι (grey water, από μπάνιο, νιπτήρες, πλυντήρια) και το μαύρο (black water, από ...
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης απορριμμάτων νομού Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βιτουλαδίτης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζής, Ευάγγελος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-05-2008
  Επιδίωξή στη συγκεκριμένη εργασία είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων της βέλτιστης λειτουργίας του κυκλώματος διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ενός φύλλου εργασίας Excel που δημιουργήθηκε.
 • Πλαίσιο και κανόνες διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας σε οθόνες CRT.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Βαφειάδης, Λάζαρος; Νικολούδης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2009
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ειδικότερα των CRT οθονών Η/Υ. Στην συγκεκριμένη διαδικασία είναι ...
 • Στάσεις, αντιλήψεις και δράσεις δύο ηλικιακών ομάδων, 18 έως 25 ετών και 40 έως 55 ετών, όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων στο νομό Αττικής.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Σουλάνδρου, Μαρίνα; Σπυροπούλου, Αναστασία
  Επιβλέπων καθηγητής: Προμπονάς, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-11-2013
  Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνειδητοποιήσει πώς όσο περνάει ο καιρός το περιβάλλον υποβαθμίζεται και διαρκώς αυξάνονται ή μεγεθύνονται τα προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η αντίληψη αυτή προήλθε μέσα από τον ...
 • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2008 σε εταιρεία ανακύκλωσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Σταυρουλάκη, Ειρήνη-Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-17
  Στις επόμενες ενότητες γίνεται μια παρουσίαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΝ ΕΝ ISO 9001:2008 και της μεθοδολογίας που ακολουθείτε κατά την φάση ανάπτυξης έως την πιστοποίηση της εταιρείας. ...
 • Χαρτογράφηση της διαδικασίας της ανακύκλωσης στο νομό Ηρακλείου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κουρλετάκη, Μαρία-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-26
  Λίγες δεκαετίες παλαιότερα, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων ήταν αρκετά μικρή ώστε να θεωρείται ότι αποσπάται από το περιβάλλον. Όσο περνούσαν τα χρόνια και οι ανάγκες των νοικοκυριών έπαιρναν μεγαλύτερες διαστάσεις, ...