• Πολυπαραμετρικός ποιοτικός έλεγχος εμφιαλωμένων φυσικών μεταλλικών και επιτραπέζιων νερών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Ζωάννου, Καλή - Στέλλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-04-2008
    Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν αφενός μεν να διερευνηθεί και να διαπιστωθεί πειραματικά η ορθότητα μερικών από τα δεδομένα που αναγράφονται στη συσκευασία των νερών, και αφετέρου ο έλεγχος για πιθανή μικροβιακή επιμόλυνση. ...